Innramming

Bilde med passepartout

Det er viktig å sjekke om kunstverk du har, er rammet inn med syrefri produkter som passepartout og bakplate. Er verket rammet inn før 1980, er det helt sikkert ikke syrefri produkter som er brukt og må skiftes nå. Syreholdig passepartout/bakplate ble brukt langt inn på 80 tallet, ja faktisk brukes det ennå, men ikke blandt de proffe verksteder. Det finnes mange gode rammeveksteder på Nord-Jæren, og en del gallerier har egne verksteder.

Kunstmann bruker

Rammeriet
Verksgaten 15, Stavanger, tlf. 51 59 01 10

Rammehjørnet,
Storgaten 53, Sandnes, tlf. 51 62 75 55