Ny oppdatering:

Våren 2008 var utsmykkingen av nye akuttmottaks under- og første etasje ferdig. Etter dette startet jeg med katalogisering av Lyse AS sin samling av kunst. Dette var en samling på over 250 kunstverk, fordelt i lokaler på Jørpeland, Lysebotn, Stavanger og Sandnes.
I tiden fra vinteren '08/09 har jeg blant annet vært på mange hjemmebesøk, hengt opp ny kunst på Restaurant Renaa. Kunstmann har montert alle utstillinger på galleriet Bliss art & development og i samarbeid med samme, montert kunst hos en rekke private og firma. Blant annet i kontorene til Wintershall, i Jåttåvågen. For Kverneland Bil AS har jeg montert en del kunst på Forus, all kunst på Bryne, og sist i 2011, transport til og montering av kunst i Kvernelands nye avdeling i Trondheim. Kunstmann har gjort en del oppdrag ved å sette forsikringsverdi på kunst. Dette har vært for skadeoppgjør, dødsbo og kunder som ønsker en oversikt over sin kunstsamling.
Nå i september 2012 holder jeg på med siste innspurt i montering av ny og eksisterende kunst, for «intensivavdelingen» ved SUS. De flytter snart inn i nye lokaler i 2 etasje i MOBA.

På Jobb

2007 fortsatte der 2006 sluttet (ganske normalt). Sus var fornøyd med mitt arbeid, og jeg fikk fortsette med å katalogisere kunsten også på psykriatrisk avdeling, pluss nytt psykriatrisk senter på Sola. Alt i alt over 1700 kunstverk. Til høsten startet jeg opp katalogisering for Sparebank1 SR-bank, som har kontorer fra Bergen til Grimstad. Jeg avsluttet dette oppdraget i januar 2008, med ca. 700 kunstverk ferdig registrert. I tillegg har jeg hatt oppdrag for Bliss art and development, Galleri Gann og en rekke private kunder. I 2008 har jeg allerede katalogisert kunst for BP på Forus, over 100 verk. Montert ny kunst på Jans mat og vinhus AS og er i gang med utsmykning av nytt bygg på Stavanger Universitetsjukehus, ”MOBA”. Foto: Marte Monsen Strandskog

Referanser:

qoute01.04.1008 flyttet vi inn i nytt akuttmottak på SUS. I den forbindelse har kunstmann Sindre Nygard hatt i oppdrag og komme med forslag til utsmykking av de ny lokalene. Akuttmottak har fått en avdeling med flott og spendene kunst, som frisker opp og er i harmoni til de ulike funskjonen arealet er tenkt for. Pasienter, pårørende og ansatte har svært positive tilbakemeldinger angående utsmykkingen av bygget. Marit Qvam, SUS 27.04.09


qouteFor kort tid siden flyttet vi inn i nytt huset. Vi ønsket så raskt som mulig å få bildene våre opp påveggene. Tidligere erfaring tilsa at dette kunne føre til konflikter i heimen. Da kom Hallgeir på at vi kunne kontakte Kunstmann. Det gjorde vi og i løpet av kort tid var bildene på plass. Det ble kjempefint. Sindre så muligheter og kombinasjoner vi ikke hadde kommet på selv. Vi er veldig godt fornøyd og vil gjerne anbefale andre å gjøre det samme. Siri Mollan, Stokka 10.03.08


qouteSindre Nygaard har høsten 2007 katalogisert all kunst tilhørende SpareBank 1 SR-Bank. All kunst er blitt nummeret, fotografert og verdisatt. På denne måten har vi fått en ryddig database med oversikt over alle våre kunstverk. Vi er meget godt fornøyd med Sindre Nygaards arbeid. Seri Berge, leder adm., SpareBank 1 SR-Bank, 30.01.08.


qouteKunstmann, Sindre Nygaard fikk tildelt prosjektet med å katalogisere all kunst på Stavanger Universitetssjukehuset. Arbeidet omfatter å identifisere kunsten, ta bilder av alle kunstverkene, nummere med strekkoder, registrering inn på data, samt estimere en forsikringsverdi. Prosjektet er utført i henhold til plan og til alles tilfredshet. Arne Ragård, direktør Intern Service 23/02/07


qouteKunstmann – Sindre Nygaard har bistått BLISS i opphenging og arrangering av helhetlig uttrykk i 2006. Dette samarbeidet har vært fruktbart og profesjonelt. Stein-M. Jåtten Gallerist og Organisasjonspsykolog 15/01/07


qoute Jeg gikk i flere år og lurte på å katalogisere mine bilder, av hensyn til forsikring ol. Fikk aldri ut fingen. Så dukket Sindre opp og fikk gjort dette raskt og effektivt. Jeg sitter nå med en veldig flott, ryddig og oversiktlig katalog over min kunst. Som jeg også ganske enkelt kan forandre på ved nyanskaffelser eller avgang. Takk for gode tips om kunst og for et godt utført arbeid med katalogisering. Beste hilsen Rolf K. Kristensen 10/01/07


Oppdrag utført 2006