Oppheng og montering av kunst for private og firma.

Malerier

For at kunstverket skal få best mulig plassering på veggen, er det mye å ta hensyn til. Som sol- og dagslysforhold, fargene ellers i lokalet, møblering - og ikke minst bildenes forhold til hverandre. Kunstmann er behjelpelig med å henge opp bilder på en slik måte at hvert enkeltstående bilde, kommer best mulig til sin rett. Dette er Kunstmann sitt fag.Fotografering og katalogisering.

Montering

Katalogisering av kunst er viktig. Beste måten er å fotografere alle kunstgjenstander - dermed kan du få en samlet oversikt med foto, kunstnerens navn, tittel, materialteknikk, årstall og verdi. Forsikringselskapene anbefaler at dette gjøres - både for eventuelle skader/tyverier og fremtidige arveoppgjør. Kunstmann gjør jobben!Kunstformidling.

Rød sofa

Trenger du hjelp til å kjøpe kunst? Er du i ferd med å innrede ny bolig? Har du vegger som skriker etter fornyelse og forandring? Vet du hvor du skal gå, for å se mest mulig av akkurat den kunstarten du liker best? Hvilke gallerier bør besøkes - hvilke kunstnere tar imot i atelieret? Spørsmålene er mange.
Forsikringstakst.

Kunstmann kan sette forsikringsverdi på din kunstsamling.
Tlf. 475 00 770